تحصیلات

دکتر محمدرضا گیتی سال 1369 با رتبه اول از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. بدلیل کسب رتبه اول دانشکده بطور مستقیم وارد دوره تخصص ارتوپدی در دانشگاه تهران شد و در سال 1373 موفق به کسب رتبه اول در امتحان بورد تخصصی کشور در رشته جراحی استخوان و مفاصل گردید. وی در سال 1374 به صورت هیئت علمی تمام وقت در دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به کار شده و در سال 1378 جهت ادامه  تحصیل در رشته فوق تخصصی جراحی شانه و دست راهی کشور فرانسه گردید. دوره فوق تخصصی در دانشگاه پل -ساباتیه شهر تولوز با موفقیت در سال 1380 به پایان رسید.وی همچنین دوره های متعدد آموزشی کوتاه مدت در رابطه با جراحیهای شانه و آرتروسکوپی را در سالهای بعد درکشورهای اروپایی گذرانده و مدارک مربوطه را اخذ نموده است.