ویزیت در مطب

کلیه بیمارانی که مشکلات دست و پا و ستون فقرات دارند(تمامی بیماریهای ارتوپدی) در مطب ویزیت میشوند ، اگرچه بیشتر بیماران مراجعه کننده به دلیل مشکلات کتف و شانه و یا دست به آقای دکتر گیتی مراجعه میکنند و یا توسط سایر پزشکان به ایشان ارجاع داده میشوند.ویزیت به جز در موارد اورژانس حتما با وقت قبلی انجام میشود. تعیین وقت  به دو صورت تلفنی و اینترنتی(ارسال ایمیل) بوده و نوبت دهی حدودا برای سه هفته بعد میباشد.لازم به ذکر است با توجه به اینکه بیماران بعد از عمل نیز باید در موعد مقرر در مطب ویزیت شوند،زمان انتظار حدود یک ساعت یا بیشتر اجتناب ناپذیر است. علاوه بر ویزیت اقدامات درمانی سرپایی شامل تزریقات مفصلی (PRP، کورتون ،ژل مفصل) ،گجگیری...نیز در مطب انجام میشود.