جراحی ها

کلیه جراحیهای اندامهای فوقانی و تحتانی (دست و پا) توسط دکتر گیتی انجام میشوند.درصد عمده اعمال جراحی را عملهای فوق تخصصی شانه شامل جراحیهای آرتروسکوپی و تعویض مفصل شانه تشکیل میدهند.آزادسازی عصب مچ دست نیز جزو  جراحیهای شایع میباشد که نوعا به صورت سرپایی و بدون نیاز به بستری شب انجام میشود. اعمال جراحی در بیمارستانهای آتیه و محب یاس انجام میشوند. جانبازان و بیمارانی که تحت پوشش بنیاد شهید میباشند در بیمارستان خاتم الانبیا پذیرش میشوند.همچنین عملهای جراحی سرپایی در کلینیکهای جراحی سرپایی  قابل انجام هستند.